Wat als u contact opneemt?

logo pagina2

Er zal altijd eerst een intakegesprek zijn, aan de hand hiervan krijgt u adviezen, zowel mondeling als schriftelijk, waarmee u aan de gang kunt met uw hond. Bij zeer ernstige of meerdere problemen is één gedragsconsult soms niet voldoende. In dat geval kunnen er afspraken voor (kortere) vervolgsessie gemaakt worden.

In ieder geval wordt er na twee tot drie weken telefonisch contact met u opgenomen om de vorderingen te bespreken. Heeft u tussentijds vragen dan kunt u mij uiteraard altijd bellen.